Saxta bal təbii baldan qoxusuna və konsistensiyasına görə fərqlənir: bir neçə təbəqəyə ayrılır və təbii ətirini dəyişir. Saxta bal maye konsistensiyaya malikdir və kristallaşma zamanı o, iki təbəqəyə ayrılacaq - maye və sıxlıq. Üstəlik, təbəqələrin nisbəti eyni deyil - sıxlıqdan daha çox maye olur. Bu “baldan” xoşagəlməz və ya qeyri-adi bir qoxuya malikdir. İsti yerdə uzun müddət saxlama zamanı məhsul təbii ətirini itirir.

Nurlan