MIT və Harvard alimləri ürək xəstəliyi riskini artıran bağırsaq bakteriyaları ilə aşağı xolesterol səviyyələri arasında əlaqə aşkar ediblər. Araşdırmanın nəticələri Cell jurnalında dərc olunub.

Məlum olub ki, Oscillibacter adlı bakteriyalar ətraf mühitdən xolesterolu udur və metabolizə edir. Belə ki, bağırsaqlarında bu mikrobun miqdarı daha yüksək olan insanların xolesterinin səviyyəsi aşağı olur. Ümumiyyətlə, bu cinsin bakteriyaları bağırsaq mühitində çox idi və orta hesabla hər 100 bakteriyadan birində idi.

Oscillibacter xolesterolu ara məhsullara çevirir, sonra digər bakteriyalar tərəfindən parçalana və bədəndən xaric edilə bilər. Bu mikroorqanizmlər alimlərin əvvəllər xolesterol mübadiləsində iştirak etdiyini sübut edən bir geni daşıyırlar.