Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu Qadınların Səlahiyyətlərinin Genişləndirilməsi Prinsiplərinə (QSGP – WEPs/Women Empowerment Principles) qoşulmaqla gender bərabərliyi üzrə öhdəliklər götürdüyünü bəyan edir. Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu insan kapitalının inkişafını dəstəkləyəcək daha bir istiqamətdə fəaliyyətə başladı. Belə ki, Şirkətlər Qrupu gender bərabərliyini və qadınların iş yerində, əmək bazarında və cəmiyyətdə səlahiyyətləndirilməsini təşviq edən Qadınların Səlahiyyətlərinin Genişləndirilməsi Prinsiplərinə (QSGP) qoşuldu. QSGP (WEPs) BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyi və BMT Qlobal Sazişinin birgə təşəbbüsüdür. Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun bu təşəbbüsə qoşulmaqda əsas məqsədi gender bərabərliyini biznes prioritetlərindən biri olaraq təyin etmək, bu istiqamətdə fəaliyyətlər həyata keçirmək və qadınların iqtisadi səlahiyyətlərinin artırılmasının zəruriliyini təşviq etməkdir: https://www.weps.org/company/veyseloglu-group-companies Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun PR və Kommunikasiyalar departamentinin rəhbəri Jalə Əzizova bunları vurğulayıb: “Ölkə və cəmiyyətimiz üçün dəyər yaratmaq biznes fəlsəfəmizin əsasını təşkil edir. Cəmiyyətin real və dayanıqlı inkişafı isə yalnız bərabər imkanlar və inklüzivlik ilə mümkündür. Biz ənənəvi olaraq, kişilərin çalışdığı sahə kimi tanınan pərakəndə satış və logistika sektorunda müsbət mənada dəyişiklik etmək üçün yola çıxdıq”. Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu pərakəndə, distribusiya, logistika və istehsalat daxil olmaqla, tədarük zəncirinin müxtəlif sahələrini əhatə edən çoxşaxəli FMCG qrupudur (www.veyseloglu.az) və hazırda 8000 nəfərdən çox qadının iş yeridir. Şirkətlər Qrupu gender bərabərliyi mövzusunda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə həmrəylik nümayiş etdirir və inanır ki, qadınların dəstəklənməsi nəinki qadınlar, həm də biznes, iqtisadiyyat və cəmiyyət üçün zəruridir. QSGP-nə qoşulmaqla Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu 7 prinsipə riayət etməyi - 1. Gender bərabərliyi mövzusunda yüksək rəhbərliyin tam dəstəyini təmin etməyi; 2. İşdə bütün qadın və kişilərə ədalətli davranmağı; 3. Bütün qadın və kişilərin sağlamlıq, təhlükəsizlik və rifahını təmin etməyi; 4. Qadınların təlim, təhsil və peşəkar inkişafını dəstəkləməyi; 5. Qadınların tədarük zəncirində iştirakını, onların bizneslərini dəstəkləməyi; 6. Bərabərliyi təşviq etməyi; 7. Gender bərabərliyi istiqamətində görülən işlərlə bağlı ictimaiyyətə hesabat verməyi - üzərinə götürür. Qadınların Səlahiyyətlərinin Genişləndirilməsi Prinsipləri (WEPs) Azərbaycanda BMT-nin İnkişaf Proqramının Cənubi Qafqazda Qadınların İqtisadi Səlahiyyətlərinin Artırılması layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Layihə İsveçrə İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı və Avstriya İnkişaf Agentliyi tərəfindən maliyyələşdirilir.