Qədim zamanlardan bəri tanınmış və xalq tərəfindən sevilən qarabaşaq yarması bizə Bizansdan gəlib. Buna görə də onu yunan yarması da adlandırırlar. Lakin onun vətəni indiki Hindistan və Nepal sərhədlərindəki dağlıq bölgələrdir.

Bəzi aşpazlar qarabaşaq yarmasını bişirən zaman standartlardan fərqli metod istifadə edirlər. Məsələn, kövrək qarabaşaq yarması üçün ideal nisbət su və dənli bitkilərin belə bir nisbəti hesab olunur: taxılın bir hissəsi üçün 2 ilə 2,3 hissəyə qədər su alınır.

Ancaq praktik aşpazlar bunu fərqli şəkildə edirlər. İdeal nisbətləri eynəklə deyil, barmaqları ilə müəyyən edirlər.

Bu çox sadədir: barmağın iki falanqını qarabaşaq yarması səviyyəsindən yuxarı su tökün. Bu, ideal yemək hazırlamaq üçün kifayətdir.

Nurlan