Patogenlərin aşkarlanması sahəsində qabaqcıl təşkilat olan “Nemis Technologies AG”, qida emalı müəssisələrində real ətraf mühitin monitorinqində əhəmiyyətli bir sıçrayışı qeyd edən əsaslı “N-Light™ Salmonella Risk” göstərici testini təqdim edib. Foodinfo.az xəbər verir ki, təşkilat qida ilə yoluxan xəstəliklərə səbəb olan bakterial patogen olan salmonella qida emalı müəssisələrində emal edilmiş qidanın növü, gigiyena qaydalarına riayət edilməsi, təhlükəsizlik idarəetmə sistemlərinin effektivliyi kimi amilləri araşdırıb.

Bildirilib ki, qida nümunələrində salmonella aşkarlanmasının tezliyi sənayenin qida təhlükəsizliyi ilə bağlı qavrayışına birbaşa təsir göstərir. Gecikmiş identifikasiya xüsusilə həssas əhali arasında infeksiyaların sürətlə yayılması və potensial ölüm halları da daxil olmaqla ağır nəticələrə səbəb ola bilər. Məhsulun geri çağırılması, maliyyə uğursuzluqları və hüquqi nəticələr riski ilə sənayeyə təsiri əhəmiyyətlidir.

Bu risklərin qarşısının alınmasında erkən identifikasiya vacibdir. Gecikmiş cavab yalnız istehsal obyektlərində davamlı çirklənmə ehtimalını artırmaqla yanaşı, həm də maliyyə sabitliyinə və reputasiyasına xələl gətirərək daha geniş miqyaslı məhsulun geri çağırılması ilə nəticələnir.

Tədqiqatın nəticələri N-Light™ testinin Salmonella indikator orqanizmlərini, o cümlədən Klebsiella spp., Enterobacter spp. və Citrobacter spp.-ni heç bir yanlış pozitiv olmadan dəqiq aşkar etmək qabiliyyətini ortaya qoyub. Sınaq həmçinin Salmonella Typhimurium ilə qəsdən yayılan nümunələr üçün 100 faiz müsbət aşkarlama dərəcəsi nümayiş etdirir.

Leyla