Restorana gələn qonaq menyudan yeməyini seçdikdən sonra ofisiantın təklifini nəzərə alaraq yeməyinə uyğun şərab sifariş edir. Sifarişi qəbul edən ofisiant şərabın müvafiq temperaturda və üslubda verilməsinə cavabdehdir.

Foodinfo.az bu yazıda şərab servisi haqqında yazır:

   1. Qonaq menyudan öz yeməyini seçdikdən sonra şərab seçilir.

    2. İlk yeməkdən əvvəl şərab süfrəyə gətirilir, dadına baxılır və süfrəyə verilir. Ancaq şorba varsa, süfrəyə vermədən əvvəl və sonra dadmaq lazımdır. Ağ, qızılgül və köpüklü şərablar buz qabı ilə verilir.

    3. Şərab qonağa elə göstərilməlidir ki, etiket görünsün. Təsdiq edildikdən sonra şərab tıxacla açılır. Əvvəlcə kapsulun yuxarı hissəsi tribukonun bıçağı ilə səliqəli şəkildə kəsilir və kiçik bir boşqaba qoyulur. Mantarı şüşədən çıxararkən heç bir səs çıxarmamaq qaydası yoxdur, Əksinə, kiçik bir səs şərabın münasib şəraitdə və üfüqi vəziyyətdə saxlandığını, mantarın şərabla islanaraq qabardığını göstərir. Diqqət yetirilməsi lazım olan ən vacib məqam, mantarın sağa, sola və ya önə və ya arxaya əyilməməsi və tıxacın vintinin mantarı tam deşməməsidir. Əks halda, mantar qırılacaq və mantar parçaları şərabın içinə düşəcək.

    4. Çıxarılan mantar kiçik bir boşqaba yerləşdirilə və müştəriyə göstərilə bilər. Beləliklə, müştəri mantarı gözü ilə yoxlayır və onun məsamələrindən və xüsusi quruluşundan mantarın keyfiyyətinə qərar verə bilər. Lakin mantarın iyini duyaraq şərabın xarab olub-olmadığını müəyyən etmək çətindir.

    5. Açılış zamanı mantar zədələnibsə və ya qırılıbsa, şüşəni yumşaq bir şəkildə çevirərək şərabın bir hissəsini boş stəkana tökmək olar. 

    6. Bu prosesdən sonra şərab sifariş verən şəxs tərəfindən dadına baxılır. Şərab qonağın sağından verilir. Sağ əlinizlə şüşənin arxasını tutun və saat əqrəbi istiqamətində çevirin ki, etiket müştəriyə baxsın və stəkana çox az şərab tökülsün. Xidmət edərkən ən vacib məqam damlamamaq, sıçramamaq, stəkana vurmamaq və lazımi miqdarda şərab qoymaqdır.

    7. Dequstasiya edən qonaqdan razılıq alınarsa, əvvəlcə qonaq xanımlara, sonra bəylərə, ən son ev sahibinə verilir. Yalnız kişi və ya qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş masada əvvəlcə yaşlılara xidmət edilir. Xidmət qaydasına qərar vermək mümkün olmayan hallarda, qonaqdan başlayaraq ev sahibinin sağdan sola təqdim edilə bilər.

    8. Həm ağ şərab, həm də qırmızı şərab şüşənin yarısına qədər doldurulur.

    9. Əgər qonaq ağ şərab içirsə, yalnız qədəh boşaldıqdan sonra şərabı doldurmaq olar, çünki şərab qədəhdə çox tez qızır. Ağ şərab isidilmiş şəraba əlavə edilmir. Qırmızı şərab 16-18 dərəcədə içildiyi üçün stəkanı boşalmamış əlavə etmək olar.

    10. Şərab bitdikdən sonra müştəri butulkanın boş olduğunu gördükdən sonra ondan başqa şərab istəməsi soruşulmalıdır.