Suinburn Texnologiya Universitetinin astronomları James Webb Kosmik Teleskopundan istifadə edərək mövcudluğu adi nəzəriyyəyə meydan oxuyan qədim qalaktika kəşf ediblər. Bu barədə “Nature” jurnalında dərc olunan məqalədə bildirilir.

11,5 milyard il əvvəl (3,2-lik qırmızı yerdəyişmə ilə uyğun gəlir) yaranmış ilk Kainatdakı nəhəng qalaktikada 1,5 milyard il əvvəl (təxminən 11 qırmızı yerdəyişmə) əmələ gəlmiş həddindən artıq köhnə ulduzlar var. Standart kosmoloji modelə görə, onların əmələ gəlməsinə səbəb olmaq üçün bu zaman kifayət qədər qaranlıq maddə yığılmayıb.

Müasir astrofizika əsas paradiqmaya əsaslanır ki, ona görə qalaktikaların əmələ gəlməsi baryonların (görünən maddə) və soyuq qaranlıq maddənin halolarının tədricən və birləşmiş yığılması nəticəsində baş verir. O, həmçinin erkən Kainata uyğun gələn yüksək qırmızı sürüşmələrdə kütləvi qalaktikaların sayında güclü azalma proqnozlaşdırır.

Müəlliflər qeyd edirlər ki, kəşf erkən qalaktikaların aşkar edilməmiş populyasiyalarının mövcudluğunu və erkən ulduzların təkamülünü, qalaktikaların əmələ gəlməsini və qaranlıq maddənin təbiətini anlamaqda əhəmiyyətli boşluqları göstərə bilər.