Güclü şəxsiyyətə sahib olmaq çoxumuzun arzuladığı və ya bəlkə də sahib olduğu, lakin fərqində olmadığı bir şeydir. Güclü şəxsiyyətə sahib olanların müəyyən xüsusiyyətləri var.

 Foodinfo.az güclü şəxsiyyət olmanı göstərən 10 xüsusiyyəti təqdim edir.

1. SARSILMAZ ÖZGÜVƏN 

Güclü xasiyyətə malik insanlar özlərinə və qabiliyyətlərinə sarsılmaz inamlıdırlar. Özlərini ikinci plana qoymurlar və ya özlərini kiçik hesab etmirlər. Onlar öz dəyərlərini və qabiliyyətlərini iliklərinə qədər hiss edə bilirlər.

2. QƏTİ QƏRARLAR 

Güclü şəxsiyyətlər qəti qərarlar verə və öz seçimlərinin arxasında inamla dayana bilirlər. Qərar verərkən tərəddüd etmirlər və əzab çəkmirlər. Özlərinə inamları onlara düzgün qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Onlar öz mühakimələrinə güvənirlər.

3. TƏZİQ ALTINDA CƏSARƏT

Hər kəs bəzən qorxu hiss etsə də, güclü şəxsiyyətlər bunun öhdəsindən gələ və hərəkətə keçə bilir. Risk götürməyə və rahatlıq zonasından kənara çıxmağa hazırdırlar. Güclü şəxsiyyətlər qorxunun onları saxlamasına və ya məqsədlərinə çatmasına mane olmasına imkan vermir. Yol qeyri-müəyyən olsa belə, hər şeyi sona qədər görməyə cəsarət edirlər.

4. İNTİZAMLIQ

Güclü şəxsiyyətlər möhkəm iş əxlaqına malikdirlər və məqsədlərinə çatmaqda nizam-intizamlıdırlar. Mübarizənin ilk əlamətində təslim olmurlar. Maneələr yalnız onların əzmini gücləndirir. Bu əzmkarlıq və zəhmətkeşlik güclü şəxsiyyətlərə böyük uğurlar əldə etməyə imkan verir. Başqalarının imtina edəcəyi yerdə israrlıdırlar.

5. TƏNQİDƏ QARŞI DİRƏNİŞLİK

Güclü şəxsiyyətlər tənqid, neqativ, müxalifət qarşısında yıxılmır. Tənqid onları hər şeydən çox həvəsləndirir. Başqalarının mühakimələrinə və şübhələrinə qarşı davamlıdırlar. Güclü şəxsiyyətlər öz yollarını cızmaqda möhkəmdirlər.

6. HƏLL ETMƏ ŞƏKLİ

Güclü şəxsiyyətlər problemlər üzərində dayanmaqdansa, həll yollarını axtarırlar. Nəzarət edə bilmədikləri şeylərdən şikayətlənmirlər. Bu həll diqqəti onların yolunda olan problemləri dayandırır və güclü şəxsiyyətlərə başqalarını yoldan çıxaracaq çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə imkan verir.

7. NƏ İSTƏDİYİNİ BİLMƏK 

Güclü şəxsiyyətlərə sahib olanlar güclü, zəif tərəflərini, dəyərlərini, istəklərini və motivasiyalarını dərindən dərk edirlər. Onların inamı özlərini çox yaxşı tanımaqdan irəli gəlir. Bu özünü tanımaq onlara həyatda niyyətlə hərəkət etməyə imkan verir. Güclü şəxsiyyətlər nə istədiklərini və kim olduqlarını bilirlər.

8. XARİZMA VƏ CAZİBƏ

Güclü şəxsiyyət təbii olaraq başqalarını cəlb edir. Onlar qarşılıqlı əlaqədə cazibə, istilik və pozitivlik yayırlar. İnsanlar onların ətrafında olmaq və onlardan məsləhət almaq istəyirlər. Bu xarizma güclü şəxsiyyətləri güclü təsir edənlər edir. 

9. PRİNSİPLİLİK

Güclü şəxsiyyətlər öz prinsiplərinə uyğun yaşayırlar. Onların mənəvi kompası onları asan yola deyil, doğru yola yönəldir. Bir şey onların dəyərlərini pozarsa, onlar bunun bir hissəsi olmayacaqlar. Dürüstlük güclü şəxsiyyətlərə inam və hörmət bəxş edir. Mürəkkəb olsa belə, düzgün hərəkət edirlər.

10. MƏSƏLƏLƏRİ HƏLL ETMƏ BACARIĞI 

Güclü şəxsiyyətlər üçün problemlər sadəcə həll edilməli tapmacalardır. Problemləri baş-başa həll edir və ağıllı həllər hazırlayırlar. Onların tənqidi təfəkkürü, vəziyyətdən asılı olmayaraq ən yaxşı həll yolu tapmaq üçün problemlərə hər tərəfdən hücum etməyə imkan verir.