Beyindəki neyronlar arasında əlaqələr nazirliklər və onların dövlətdəki əlaqələrinə bənzəyir.

 Foodinfo.az xəbər verir ki, bu bənzətməni Moskva Dövlət Universitetinin və Neyropsixiatriya Elmi-klinik Tədqiqat Mərkəzinin elmi işçisi, biofizik Vadim Uşakov edib.

O, bunu "rich-club" konsepsiyasına oxşadıb, yəni bəzi neyronların güclü nazirliklər kimi zəngin əlaqələri var.

Beynin bu cür təşkili müxtəlif sahələrin işini səmərəli əlaqələndirməyə imkan verir. Lakin beynin bəzi sahələri daha az koordinasiyalı ola və bu sistemə tabe olmaya bilər ki, bu da şüurun dağılmasına səbəb ola bilər.

Sinir əlaqələrinin və onların beynin fəaliyyətinə təsirinin öyrənilməsi bu orqanın necə işlədiyini və onun fəaliyyətinə hansı amillərin təsir edə biləcəyini daha yaxşı anlamağa kömək edir.