Bitkilər aləminin bütün üzvləri inkişaflarının müxtəlif mərhələlərində azot maddəsinə ehtiyac duyur. Buna səbəb isə azotun bitkilərin fiziologiyasında, sağlam inkişafında, həmçinin, məhsulun keyfiyyətli və bol olmasında özünəməxsus rola sahib olmasıdır. 

Bitkilər Üçün Azotun Faydaları

 

  • Bitkilərdə kök inkişafını stimullaşdırır
  • Yarpaq və gövdənin sağlam formalaşmasını təmin edir
  • Xlorofil molekullarının sintezində mühüm rol oynayır
  • Digər hüceyrə komponentlərinin sintezini təmin edir
  • Çiçəklənməni stimullaşdırır
  • Meyvələrin sağlam, keyfiyyətli və bol yetişməsini təmin edir
  • Bitkilərin müxtəlif xəstəliklərə, zərərvericilərə, dəyişkən iqlim şəraitinə davamlılığını artırır

Bitkilərdə Azot Çatışmazlığı

Bitkilərdə azot çatışmazlığının əlamətlərinə ilkin olaraq, yaşlı yarpaqlarda rast gəlinir. Belə ki, yarpaqlar getdikcə saralaraq, tökülür. Eyni zamanda, kök inkişafı və böyümə sürəti yavaşlayır. Bundan başqa, tumurcuqların sayının az olması da azot çatışmazlığının əlamətlərindəndir. Bitkilərdə azot çatışmazlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə, torpaq tərkibində təbii halda azot maddəsi yer almadığı üçün fermerlər sahələrə azotlu gübrələrin tətbiqini həyata keçirir.

Azot Gübrəsi Nədir?

Təsərrüfat ehtiyaclarını qarşılamaq üçün tərkibində çeşidlərə uyğun olaraq müxtəlif nisbətlərdə azotun yer aldığı bitki bəsləmə vasitələri azotlu gübrələr adlandırılır. Bitkilər yaşıllaşma dövründə ən çox azot maddəsini tələb edir və bu maddəni istehlak edirlər. Köklərin inkişafı, çiçəkləmə dövrü və meyvə yetişmə mərhələsində azot gübrəsinin rolu çox vacibdir.

Azotlu Gübrələr Necə Tətbiq Olunur?

Dənli bitkilərdə

Dənli bitkilərdə Ammonium Sulfat və Karbamid gübrələrindən istifadə tövsiyə olunur. Əkinlə birlikdə verilən gübrədən sonra becərmə dövründə yağışdan əvvəl karbamid tətbiq olunur.

Meyvələrdə

Azot gübrəsi meyvə ağaclarına çiçəkləmədən əvvəl və ya payızda yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə verilə bilər.

Tərəvəzlərdə

Tərəvəz sahələrində Ammonium Sulfat gübrəsininin yarısı əkildikdən təxminən 10 gün sonra, digər yarısı isə meyvələrin əmələ gəlməsindən sonra tətbiq olunur.

Bostan sahələrində

Bostan sahələrində azot gübrəsinin yarısı əkinlə birlikdə, digər yarısı torpağın işlənməsindən əvvəl tətbiq olunur.

Azotlu Gübrələrin Növləri

Üst gübrələr kimi tanınan azotlu gübrələr üç qrupa bölünür.

Ammonium sulfat gübrəsi

Şəkər tozuna bənzədiyinə görə xalq arasında şəkər gübrəsi olaraq tanınan bu gübrə tərkibində 21% azot və 24% kükürd ehtiva edir.

Ammonium nitrat gübrəsi

Ammonium Nitrat gübrəsi tərkibində 33% saf azotu ehtiva edir. Eyni zamanda sözügedən gübrənin tərkibində hər ikisinin miqdarı 16,5% olmaqla ammonium azotu və nitrat azotu mövcuddur. 

Karbamid gübrəsi

Digər azotlu gübrələrlə müqayisədə tərkibində daha çox miqdarda yəni 46% saf azotu ehtiva edən bu bitki bəsləmə vasitəsi suda 100% həll olur.

Azot Tərkibli Gübrələrin Satışı

Təsərrüfatlarda, bağ və həyətyanı sahələrdə məhsul yetişdirilməsi zamanı bitkilərin inkişafında vacib rol oynayan azotlu gübrə çeşidlərini kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə ixtisaslaşan gubre.az aqrar ticarət şəbəkəsinin ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yerləşən 200-dən çox satış nöqtəsindən əldə etmək mümkündür. Eyni zamanda təsərrüfat sahibləri 828 qısa nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq və ya gubre.az vebsaytına və sosial media hesablarına (Instagram, Facebook, LinkedIn) daxil olaraq, sifarişlərini həyata keçirə bilər. Qeyd edək ki, subsidiyalı satış imkanlarından yararlanaraq və ya fermer kartı ilə bitki toxumlarını, həmçinin, bitki qoruma bitki bəsləmə vasitələrini əldə etmək mümkündür.

Azot Gübrəsinin Qiyməti

gubre.az aqrar ticarət şəbəkəsi tərəfindən fermerlərə təqdim olunan azotlu gübrələr və azot gübrəsinin qiyməti ilə aşağıdakı linklərə daxil olaraq tanış ola bilərsiniz.

 

Ammonium sulfat Kuybışev

Ammonium Sulfat gübrəsi Rustavi Azot

Ammonium nitrat Evroxim

Ammonium nitrat Minudobreniya

Karbamid Marka B SOCAR

Nitroammofos Apatit 15 15 15, Phosagro

NPK Terraflex, 17-17-17+3MgO+TE, ICL Nova

NPK Terraflex, 10-5-45+TE, ICL Nova

Nitroammofos Minudobreniya, 16-16-16

Nitroammofos Evroxim, 16-16-16

NPK Nutrivant