Cənub-Qərb Araşdırma İnstitutunun alimləri ilk dəfə olaraq asteroidlərin səthində su molekullarını aşkar ediblər. Bu kəşf barədə The Planetary Science Journal-da dərc olunan məqalədə bildirilir.

Astronomlar silikatlarla zəngin dörd asteroidi - İris, Parthenope, Melpomene və Massaliyanı tədqiq ediblər. Müşahidələr SOFIA Stratosfer Rəsədxanasının FORCAST orta infraqırmızı kamera alətindən istifadə etməklə aparılıb. Üç asteroiddə (İris, Melpomene və Massalia) 3 mikrometrlik udma xətti aşkar edilib ki, bu da oksigen və hidrogen atomlarının eyni vaxtda mövcud olduğunu göstərir. 6 mikrometrlik udma xətti Iris və Massalia üzərində suyun mövcudluğunu aydın şəkildə göstərir.

Susuz silikat asteroidlərinin Günəşin yaxınlığında əmələ gəldiyi məlumdur və buzlu, su ilə zəngin materiallar xarici Günəş sistemində birləşir. Xüsusi kimyəvi tərkibli asteroidlərin yerini bilmək, protogünəş dumanlığında materialların necə paylandığını müəyyən etməyə kömək edir. Əvvəllər qayalı S sinifli asteroidlərin susuz olduğu düşünülürdü və bu göy cisimlərində 6 mikrometrlik spektral xüsusiyyət heç vaxt aşkar edilməmişdi.

Qeyd edək ki, daha əvvəl SOFIA Ayın cənub yarımkürəsindəki ən böyük kraterlərdən birində su molekullarını kəşf etmişdi. Məlum oldu ki, bir kubmetr reqolitin tərkibində təxminən 340 qram ağırlığında kimyəvi cəhətdən bağlı su var. Təxminən eyni miqdarda su asteroidlərdə müşahidə olunub.