Mal-qaranın kəsimi zamanı zəruri qaydalar

Mal-qaranın kəsimi zamanı zəruri qaydalar👇

✅ Heyvanın saxlanıldığı təsərrüfat baytarlıq-sanitariya tələblərinə uyğun olmalı

🚛 Kəsimə aparılan heyvan düzgün daşınmalı

🐄 Baytar mütəxəssis tərəfindən müayinə olunmuş yalnız sağlam heyvanlar kəsilməli

❗ Kəsimxanada baytarlıq-sanitariya, sanitariya-gigiyena tələblərinə ciddi riayət olunmalı

🔪 Kəsimdə istifadə ediləcək ləvazimatlar təmiz olmalı, qəssab sanitar geyim geyinməli

⏩ Kəsilmiş heyvan emalı zamanı ardıcıllıq gözlənilməli

🔬 Əldə olunmuş ətin və heyvanın daxili orqanlarının baytarlıq-sanitar ekspertizası aparılmalı

🌡️ Saxlanma müddətini artırmaq üçün cəmdək və içalat soyuducuda düzgün dondurulmalı

🔍 Ət və heyvanın daxili orqanları satış müəssisələrinə gigiyenik daşınmalı

🔸 Mal-qara baytarlıq-sanitariya, sanitariya-gigiyena tələblərinə uyğun kəsilməlidir.

🔸 Ətin keyfiyyəti heyvanın növündən, yaşından, cinsindən, köklük dərəcəsindən asılıdır.