Çəkini kontrolda saxlayan qida

Limon qələvi elementlərlə olduqca zəngindir. Onun tərkibində 8% qədər üzvi turşular, 3% qədər şəkərlər, azotlu maddələr, mineral maddələr (kalium, mis), A, VI, V2, Z, S vitaminləri, fitosidlər və s. limonun qabığı və yarpaqlannda efir yağları mövcuddur. Limonun təzə sixilmiş şirəsi C vitamini ilə zəngindir, lakin onun əksər hissəsi açıq havada tez dağılır.

Limonun Ürək sağlamlığına faydası vardır. Çəkini kontrolda saxlamağa köm’k edir. Böyrək daşlarının qarşısını alır. Anemıyaya qarşı qoruyur.

Bundan başqa limon xərçəng riskini azaldır. Həzm sisteminin f’aliyyetini normallaşdırır. Damarların təmizlənməsində də limnun rolu böyükdür.

Kərim/Foodinfo.az