İmmun sistem nədir, harda yerləşir və necə artırmalı?- Alman metodu

Tez-tez insanlar arasında “immunitetim aşağı düşüb, tez-tez xəstələnirəm” fikrini və ya “immunitetin güclü olsa, xəstələnməzsən” məsləhətini eşidirik. Bəs nədir bu sirli immunitet?
İmmunitet – müхtəlif yоluхucu аgеntlərdən və оrqаnizmə gеnеtiк cəhətdən yаd оlаn digər mаddələrdən оrqаnizmin dахili mühit sаbitliyini qоrumаğa yönəlmiş prоsеs və mехаnizmlərdir. İmmun sistеmi оrqаnizmi bакtеriyаlаr, viruslаr, pаrаzitlər və s.-dən müdаfiə edir və mutаsiyаyа məruz qаlmış hücеyrələrin кənаrlаşdırılmаsını (еliminаsiyаsını), bədхаssəli şişlərə qаrşı mübarizəni təmin еdir.
İmmun sistеminin mərkəzi orqanları:
Sümük iliyi, timus – immun sistеmi hüceyrələrinin yaranması və seleksiyasını təmin edir.
İmmun sistеminin periferik orqanları:
Bu günlərdə virus infeksiyalarının hər an baş qaldıra biləcəyi və sərhəd tanımaması bir daha hamımıza aydın oldu. İnfeksiyalardan qorunmaq üçün immun sistemin normal fəaliyyət göstərməsi əsas şərtlərdən biridir. Bunun üçün düzgün həyat tərzinə və sağlam qidalanmaya diqqət etmək, xroniki xəstəliklərin müalicə olunması vacibdir.
Bunlarla yanaşı immun sistemi məqsədyönlü şəkildə viruslara qarşı gücləndirmək üçün Biotənzimləyici preparatlar olan Engystol və Gripp-heel preparatından geniş istifadə olunur.
Engystol və Gripp-heel – immun sistemini artıq çalışdırıb yormur, onun funksiyasını dəstəkləyərək, virus infeksiyalarından qoruyur. Xəstəlik yaranıbsa simptomları aradan qaldırır, ağırlaşmaların qarşısını alır.
GÖSTƏRİŞLƏR:
Virus infeksiyaları
İstifadə qaydası: Profilaktika üçün: hərəsindən 1tab – gündə 2-3 dəfə, dilaltı, yeməkdən 30 dəq.əvvəl və ya 1 saat sonra.
Gripp-heel + Engystol
Xəstəliyin simptomlarını aradan qaldırır: profilaktika və ya xəstəliyin ilk əlamətləri zamanı Gripp-heel+Engystol preparatlarından istifadə etdikdə xəstəliyə yoluxmanın, kəskin simptomların inkişafının və ağırlaşmaların qarşısını alır.
İkincili infeksiyaya yoluxmanın qarşısını alır, ağır fəsadların inkişaf riskini azaldır.
Bu preparatlar təbii tərkiblidir, nanodozalardadır, heç bir əlavə təsiri və əks-göstərişi yoxdur. Hamilələr, süd verən analar,yaşlılar, hər yaşda uşaqlar istifadə edə bilər.