Orqanizmdə kalsium defisiti niyə təhlükəlidir?- Nə qəbul etməli?

ÜST –nin məlumatına görə osteoporoz 10 ən çox yayılmış xəstəliklər siyahısına daxildir. Ekspertlərin məlumatına görə hər 2,5 dəqiqədən bir osteoporozla bağlı sınıqlar müşahidə edilir. Osteoporoz daha çox qadınlarda müşahidə olunmasına baxmayaraq, 50 yaşdan yuxarı kişilərdə də tez-tez baş verir. Osteoporozun erkən mərhələsində və ya profilaktika məqsədilə müalicə aparılması olduqca vacibdir.
 
Kalsium (Ca) orqanizmdə aşağıdakı prosesləri tənzimləyir:
• Ca sümüklərin və dişlərin struktur materialıdır
• Sinir-əzələ oyanıqlığını tənziməyir
• Endokrin vəzilərin, əsasəndə qalxanabənzər ətrafı vəzin funksiyasını təmin edir
• Maddələr mübadiləsinə təsir edir
• Orqanizmin müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirir
• İltihabəleyhinə, antiallergik təsir göstərir
• Qanın reologiyasını normal saxlayır
• Bir çox fermentativ reaksiyalarda iştirak edir
Kalsium defisiti ciddi metabolik pozulmalarla nəticələnən patoloji prosesdir.
Uşaqlarda: başın tərləməsi, dişlərin gec çıxması, böyük əmgəyin açıq qalması, saçların tökülməsi, sümük deformasiyaları, toyuq döş qəfəsi, çəkməçi döş qəfəsi, spazmofiliya, qıcolmalar və s.
Böyüklərdə: əzələlərdə səyrimə və qıcolmalar, əl və ayaq barmaqlarında keyləşmə, əsəbilik, A/T –in yüksəlməsi, koqnitiv pozulmalara; defisit uzunmüddətli olduqda isə mübadilə pozulmalarına, o cümlədən, osteopeniya, osteoporoz, sümüklərin sınma riskinin yüksəlməsinə səbəb olur və s.
Kalsium orqanizmə az daxil olduqda, lazım olan tələbatı ödəmək üçün o, sümüklərdən, dişlərdən, iri oynaqlardan çıxır və sümüklərin qurulması stronsiya hesabına gedir, bu da sümüklərdə dəyişikliyə səbəb olur: sümükdə əlavələr əmələ gəlir. Ca çatışmazlığı davam edərsə, osteoporoza gətirər.
Məlumdur ki, osteoporozun qarşısını almağın və ya müalicəsinin əsas xüsusiyyətindən biri Ca qəbul etməkdir.
Onu da qeyd edək ki, təkcə kalsium çatışmazlığı deyil, artıqlığıda orqanizm üçün ziyanlıdır. Birləşdirici toxumada artıq toplanan ka lsium hüceyrələrin fizioloji aktivliyini azaldır, sinir sisteminin oyanıcılığını artırır, böyrəklərdə daş xəstəliyinə səbəb olur. Həll olmayan Ca, Mg oksalat, urat mənşəli iri böyrək daşlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, orqanizmin normal həyat fəaliyyəti üçün onun tələbatına uyğun miqdarda kalsiuma ehtiyacı var. Kalsium tərkibli preparatlar təyin edərkən mütləq bu nüanslar nəzərə alınmalıdır. Orqanizmi yükləmədən, kifayət qədər kalsiumla təmin etmək üçün Calcoheel və Osteoheel preparatı əvəzolunmaz biotənzimləyici preparatlardır.
Beləki, Calcoheel və Osteoheel preparatları kalsiumun tənzimlənməsini, bağırsaqlardan mükəmməl sorulma və mübadiləsini təmin edir; sümük toxumasının destruksiyasının qarşısını alır, sümük və sümüküstlüyünün regenerasiyasını sürətləndirir, Ca-F mübadiləsini normallaşdırır; yan təsirləri yoxdur, orqanizmdə toplanmır.
CALCOHEEL
• Ca mübadiləsini tənzimləyir
• Sümük toxumasında metabolik prosesləri yaxşılaşdırır
• Deformasiyaların və osteoporozun qarşısını alır
• Raxitin, spazmofiliyanın qarşısını alır
OSTEOHEEL
Sümük və sümüküstlüyünün iltihabi və
mübadilə-destruktiv xəstəliklərinin kompleks
müalicəsində:
• Osteoporoz
• Parodontoz
• Daban mahmızı
• Ekzostozla olan osteoxondroz
• Periostit
• Ostit
• Osteomielit
Preparatlar Bakıda apteklərdə var.