Qida məhsullarını necə saxlamaq lazımdır ki, zəhərlənməyək?

Qidaların uzunmüddətli istifadəsi üçün onların düzgün qorunub, saxlanması əslində insanların daim üzərində durduğu bir məsələdir. Qida məhsullarının keyfiyyətini qorumaq və təhlükəsizliyini təmin etmək  üçün keçmişdən günümüzə qədər bir çox effektiv metodlardan istifadə edilir.

Bəs, ən düzgün metod hansıdır?

Bununla bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, yüksək temperaturda edilən pasterizə, sterilizasiya və aşağı temperaturda dondurulma və soyudulma prosesləri tez xarab olan qidaların qorunmasında geniş yayılmış metodlardır: “Lakin prosesdən sonra məhsullar daşınma, saxlanma mərhələlərində icazə verilən temperatur həddini (yəni optimal temperatur) aşarsa, o zaman da məhsulun xarab olmasına və təhlükəli hala gəlməsinə səbəb olur. Hazırda mövsümlə əlaqədar olaraq məhsulların saxlanma şəraitinə daha çox xüsusi diqqət yetirilməlidir. Qida məhsullarını Günəş şüalarının birbaşa təsirindən qorumaq lazımdır”.

Uzun müddət Günəş şüaları altında saxlanılan məhsullardan istifadə zamanı zəhərlənmə ehtimalı daha yüksək ola bilir: “Bu səbəbdən istehlakçılarımız məhsul alan zaman saxlanma şəraitinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Saxlanma şəraitinə düzgün əməl edilməyən qida məhsullarının istifadəsi insan orqanizmində müxtəlif fəsadlara yol aça bilər. Yay mövsüminin gəlişi ilə əlaqədar olaraq insanlar arasında sərinləşdirici içkilərə xüsusi tələbat yaranır. Bildiyimiz kimi də sərinləşdirici içkilərin çox hissəsi plastik qablaşdırma materiallarında qablaşdırılır. Satış  nöqtələrində və mətbəxdə ən əsas problem soyuducudan kənarda qalan məhsullarda soyuq zəncir sisteminin pozulmasıdır”.

Süd  otaq temperaturunda deyil, hər zaman soyuducuda saxlanılmalıdır: “Ağzı açılmış paket südlər soyuducuda ən çox 2-3 gün qalmalıdır. Əgər qutu açılmayıbsa, son istifadə tarixinə qədər saxlaya bilərsiniz. Lakin ultra pasterizə olunmuş südlərdə patogen bakteriyalardan tamamilə yox edildiyi üçün otaq temperaturda  saxlanıla bilər. Yalnız bu südlərin ağzı açılandan sonra 0-4 dərəcədə soyuducuda saxlanaraq ən qısa müddətdə istifadə edilməlidir. Məhsul saхlanan anbarlarda temperaturu ölçmək üçün müхtəlif tipli termometrlərdən istifadə olunur. İri anbarlarda 3 yerdən az olmayaraq (giriş, orta hissə və anbarın ən dərin yerində) termometr yerləşdirilir və hər gün temperatura nəzarət olunaraq qeydlər aparılmalıdır”. (Musavat)